SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA BRIOSO 

ŽILINA

- PRINÁŠAME UMENIE DO ŠKÔL -



Prihlášku je potrebné po vypísaní vytlačiť, podpísať a doručiť na Vami vybrané elokované pracovisko SZUŠ BRIOSO. V prípade otázok volajte 0948 218 621.

Ďakujeme.  



Prihláška na štúdium

Prihlášku je potrebné po vypísaní vytlačiť, podpísať a doručiť na Vami vybrané elokované pracovisko SZUŠ BRIOSO. V prípade otázok volajte 0948 218 621.

Ďakujeme. 

Adresa školy

Súkromná základná umelecká škola BRIOSO

Slovenských dobrovoľníkov 122/7

010 03   Žilina

szus.budatin@gmail.com

Kontakt

 +421 903 466 386  - riaditeľka školy Mgr. Jana Jánošová

+421 948 155 281 - zástupkyňa riaditeľky školy pre skupinové vyučovanie Mgr. Zuzana Adamíková

+421 910 970 951 - zástupkyňa riaditeľky školy pre individuálne vyučovanie Mgr. art. Denisa Benčová

+421 948 218 621 - administratíva Anna Hrošovská

+421 910 926 923 - personálny úsek Ing. Blanka Masaryková