Úspechy školy


Detský spevácky zbor Brioso sa 11.5.2024 zúčastnil celoslovenského kola Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych zborov Mládež spieva 2024 v Prievidzi, kde si vyspieval zlaté pásmo a cenu predsedníčky poroty za interpretáciu skladby Cantate Domino od Alejandro D. Consolacion II v kategórii detských zborov.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali - Monike Bažíkovej, Otílii Moravčíkovej, Renáte Čonkovej a korepetítorke Kataríne Benkovej!


Zoznam žiakov výherných prác výtvarnej súťaže SZUŠ BRIOSO na tému HUDBA:

  • Kategória 5-6 rokov:

1.miesto Teo Mahút

2.miesto Nina Borošová

3.miesto Dominik Gálik

  • Kategória 7-9 rokov:

1.miesto Adela Poliačková

1.miesto Charlotte Franek

1.miesto Martina Jankechová

2.miesto Milica Gordíková

2.miesto Ema Mudrá

2.miesto Lucia Balážová

3.miesto Veronika Grossová

3.miesto Kristína Labajová

3.miesto Adela Chodelková

3.miesto Emma Balátová

3.miesto Tereza Chabanová

  • Kategória 10-12 rokov:

1.miesto Alex Mintál

1.miesto Nataša Sobčáková

1.miesto Alexandra Strakošová

2.miesto Izabela Košteková

2.miesto Sandra Hamalová

2.miesto Dorota Sandanusová

3.miesto Michaeala Adamovová

3.miesto Sara La Rosa

3.miesto Emma Očková

3.miesto Linda Šebová

3.miesto Agnes Krušinská


  • Kategória 13-15 rokov

1.miesto Lenka Čierna

1.miesto Aneta Fabšíková

1.miesto Nela Pytlová

2.miesto Hana Piňáková

2.miesto Samuel Doležal

2.miesto Sarah Iris Krčmáriková

3.miesto Petra Stranianková

3.miesto Erika Fongusová

3.miesto Rebeka Hromadová

Cena poroty: Tamara Fialová

Ceny odovzdajú ich učitelia žiakom na vyučovaní, výstava prác bude v Krajskej knižnici Žilina počas mesiaca júl 2024.


Na speváckej súťaži Novácky talent sa umiestnila Dominika Tvrdá v striebornom pásme (učí A. Vrúbelová-Královičová) a Karin Štípalová v bronzovom pásme (učí A. Vrúbelová-Královičová). Srdečne blahoželáme!


Výsledky výtvarnej súťaže Pinkfľak na tému Výtvarno-hudobné nálady, ktorú organizuje Pinkharmony vo Zvolene, nás veľmi potešili. Celá škola získala Čestné uznanie za kolekciu prác. Okrem toho získali dve prvé miesta Katarína Čierna a Viktória Leščaková (učí Z.Adamíková), a dve tretie miesta Simona Vancová a Emilia Krupenia (učí Z.Almáši).


Srdečne blahoželáme našim speváčkam za ocenenia na 2. ročníku speváckej súťaže ČADCAPOP 2024, ktorá sa konala 2. a 3. mája 2024 v Čadci.

Anežka Puchalová - 1. miesto a Cena riaditeľky ZUŠ v III. kategórii (učí R. Čonková)                                          Dominika Tvrdá - 2. miesto v III. kategórii (učí A. Vrúbelová - Královičová)                                                        Petra Gonšenicová - pamätný list v III. kategórii (učí R. Čonková)                                                                      Karin Štípalová - pamätný list v III. kategórii (učí A. Vrúbelová - Královičová)


Srdečne blahoželáme našim klaviristom a ich p. učiteľke Monike Bažíkovej k umiestneniam na 1. ročníku medzinárodnej klavírnej súťaži Popradské klavírne pódium, ktorá sa konala 25.4.2024 v Poprade. 

Dominika Hudáková - strieborné pásmo v 1. kategórii                                                                                          Monika Petrášková - strieborné pásmo v 2. kategórii                                                                                          Fridrich Bucha - strieborné pásmo v 3. kategórii                                                                                                  Lucia Hudáková - strieborné pásmo v 5. kategórii                                                                        


Srdečne blahoželáme našim tanečníčkam k postupu do celoslovenského kola tanečnej súťaže Deň tanca 2024. V nedeľu 28.4.2024 sa im podarilo získať v regionálnom kole v Žiline tri 1. miesta v kategórii Open choreografie: Deti II - duo a veľká choreografia a Juniori, z toho dve 1. miesta boli postupové!!! 

Veľká vďaka patrí hlavne našej pedagogičke tanca Mgr. Marianne Pastvovej, ktorá mladých tanečníkov úspešne vedie.


21. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov vo Vrútkach - vyhodnotenie

Chiara Bahnik - zlaté pásmo v I. kategórii (učí R. Čonková), klavírna spolupráca J. Holá                                  Soňa Fabšíková - strieborné pásmo v I. kategórii (učí R. Čonková), klavírna spolupráca J. Holá                    Tereza Jankechová - strieborné pásmo v I. kategórii (učí M. Beloridová), klavírna spolupráca J. Holá          Ela Ďuricová - bronzové pásmo v I. kategórii (učí E. Pieronová), klavírna spolupráca M. Holá            Branislav Mühelyi - diplom za účasť v I. kategórii (učí E. Pieronová), klavírna spolupráca M. Holá

Magdaléna Kocifajová - zlaté pásmo v II. kategórii (učí O. Moravčíková), klavírna spolupráca M. Bažíková    Eliška Šupolová - zlaté pásmo v II. kategórii (učí A. Orolínová), klavírna spolupráca J. Holá                              Ondrej Sýkora - strieborné pásmo v II. kategórii (učí. A. Orolínová), klavírna spolupráca J. Holá                    Alžbeta Kubincová - bronzové pásmo v II. kategórii (učí E. Pieronová), klavírna spolupráca M. Holá          Diana Domanická - čestné uznanie v II. kategórii (učí O. Moravčíková), klavírna spolupráca M. Bažíková      

Aneta Fabšíková - strieborné pásmo v III. kategórii (učí R. Čonková), klavírna spolupráca J. Holá                  Peter Grendár - bronzové pásmo v III. kategórii (učí O. Moravčíková), klavírna spolupráca M. Bažíková        David Liam Surma - diplom za účasť v III. kategórii (učí M. Beloridová), klavírna spolupráca J. Holá              

Samuel Chromiak - strieborné pásmo v IV. kategórii (učí A. Orolínová), klavírna spolupráca J. Holá

Blahoželáme všetkým súťažiacim, ich učiteľom aj korepetítorom!


Srdečne blahoželáme našim žiakom - Tobiasovi Muškovi (učí M. Bažíková) za 2. miesto v I. kategórii na Žiackej muzikologickej konferencii O HUDBE CHCEM VEDIEŤ VIAC, ktoré získal za príspevok na tému "Čo je to hudba?". A Barbore a Lucii Hudákovej (učí M. Bažíková) za 1. miesto v II. kategórii, ktoré získali za príspevok na tému "Zborový spev a jeho benefity".


Veľká gratulácia patrí Michaele Podrackej (učí A. Železňáková), ktorá získala zlaté pásmo v II.kategórii na Gitarovej súťaži Bojnice 2024. Súťaž sa konala 18. a 19. apríla v Bojniciach.


Veľká gratulácia patrí našim tanečníčkam (učí M.Pastvová), ktoré úspešne reprezentovali školu a doniesli z tanečnej súťaže Festival moderného tanca 2024 v Bojniciach 1. miesto v zlatom pásme, 3. miesto v striebornom pásme a strieborné pásmo.


Gratulujeme Fridrichovi Buchovi k čestnému uznaniu v IV.kategórii na klavírnej súťaži Hudobná biela Orava 2024.


Gratulujeme Eme Bilovodskej (učí Z.Adamíková) k postupu do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2024, ktorú organizovala Žilinská krajská hvezdáreň.


Srdečne bahoželáme našim spevákom k výborným umiestneniam na 8. ročníku MEDZINÁRODNEJ SPEVÁCKEJ SÚŤAŽI RUDOLFA PETRÁKA, ktorá sa konala 4.4.2024 v Žiline.

Eliška Šupolová - 2. miesto v IA kategórii (učí A. Orolínová, klavírna spolupráca J. Holá)                                 Sebastian Putorík - 3. miesto v IA kategórii (učí P. Fojtíková, klavírna spolupráca K. Benková)                      Mária Sarina Chmúrová - čestné uznanie v IA kategórii (učí A. Orolínová, klavírna spolupráca A. Chmúrová)                                                                                                                                                                Eliška Šupolová - mimoriadna cena za interpretáciu detskej piesne                               

Aneta Fabšíková - čestné uznanie v IB kategórii (učí R. Čonková, klavírna spolupráca M. Hamalová)          


Blahoželáme našim tanečníčkam pod vedením M. Pastvovej k získaniu 2. miesta v kategórii Open formácie na CELOŠTÁTNEJ TANEČNEJ SÚŤAŽI DANCE OUT vo Veľkom Krtíši 6.4.2024.


Vyhodnotenie online umeleckej súťaže Modrý svet očami umenia

4. ročník, ktorú organizuje SZUŠ Bardejov

V hudobnom odbore získali ocenenie: 

Dominika Hudáková - Laureát 1. kategórie (učí O. Moravčíková)

Šimon Škrobák - Zlaté pásmo v 1. kategórii (učí E. Jokiel)

DSZ Briossino - Zlaté pásmo v 2. kategórii (učí O. Moravčíková,  P. Fojtíková)

Ján Chrenšť - Zlaté pásmo v 4. kategórii (učí E. Jokiel)

Peter Grendár - Strieborné pásmo vo 4. kategórii (učí O. Moravčíková)

V tanečnom odbore získali ocenenie:

V kategórii Deti - skupina: choreografia Budeme tam - 2. miesto (učí M. Pastvová)

                                            choreografia Put Them Hands Up - 3. miesto (učí M. Pastvová)

V kategórii Junior - trio: choreografia Svetelné krídla - 1. miesto (učí M. Pastvová)

V kategórii Junior - skupina: choreografia Woop baby - 2. miesto (učí M. Pastvová)

                                                choreografia Terchovský tanec - 3. miesto (učí Š. Mucha)

Vo výtvarnom odbore získali ocenenie:

V 4. kategórii: 1. miesto Laura Babčanová (učí Z. Almáši)


                         3. miesto Adela Poliačková (učí Z. Almáši)

V 5. kategórii: 2. miesto Nataša Sobčáková (učí Z. Almáši)


V literárno-dramatickom odbore získali ocenenie:

V 5. kategórii: 2. miesto za kolektívnu videonahrávku Keď sme spolu 1 (učí K. Paulinyová)


VŠETKÝM OCENENÝM ŽIAKOM A ICH PEDAGÓGOM ZO SRDCA BLAHOŽELÁME!!!


VOKÁLNA JAR 2024

Terézia Jakechová - zlaté pásmo, I. kategória (učí M. Beloridová)                                                                      Ela Ďuricová - strieborné pásmo, I. kategória (učí E. Pieronová)                                                                        Mária Sarina Chmúrová - strieborné pásmo, I. kategória (učí A. Orolínová)                                                      Alexandra Hancová - bronzové pásmo, I. kategória (učí O. Moravčíková)                                                        Alžbeta Kubincová - bronzové pásmo, I. kategória (učí E. Pieronová)                                               

Branislav Mühelyi - bronzové pásmo, I. kategória (učí E. Pieronová

Chiara Bahnik - bronzové pásmo, I. kategória (učí R. Čonková)

Diana Domanická - zlaté pásmo, II. kategória (učí O. Moravčíková)                                                                    Eliška Šupolová - zlaté pásmo, II. kategória (učí A. Orolínová)                                                                              Magdaléna Kocifajová - bronzové pásmo, II. kategória (učí O. Moravčíková)

Aneta Fabšíková - strieborné pásmo, III. kategória (učí R. Čonková)

Nina Isteníková - bronzové pásmo, IV. kategória (učí M. Beloridová)

Eliška Šupolová a Timea Prievozníková - Cena za mimoriadny interpretačný prejav, kategória komorného spevu (učí A. Orolínová)                                                                                                                                          Nina Isteníková a Zoja Jergušová - Cena za interpretáciu a zvládnutie náročného repertoáru, kategória komorného spevu (učí M. Beloridová)      

SRDEČNE GRATULUJEME VŠETKÝM OCENENÝM ŽIAKOM A ICH UČITEĽOM!!


DUCHOVNÝ A UMELECKÝ ODKAZ BANSKOŠTIAVNICKEJ KALVÁRIE 2024

Mária Sarina Chmúrová - zlaté pásmo, I. kategória (učí A. Orolínová)                                                                  Eliška Šupolová - zlaté pásmo, II. kategória (učí A. Orolínová)                                                                              Samuel Chromiak - zlaté pásmo, IV. kategória (učí A. Orolínová)  

                    OCENENÝM ŽIAKOM A PANI UČITEĽKE SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!!                                      


HUSĽOVÁ SÚŤAŽ FERKA ŠPÁNIHO 2024

Krištof Vrábeľ - strieborné pásmo, I. kategória (učí S. Glos)                                                                                Michael Jozef Berki - strieborné pásmo, I. kategória (učí S. Glos) 

Maximilián Michalenko - strieborné pásmo, II kategória (učí S. Glos)                                                                  Michaela Adamovová - strieborné pásmo, II. kategória (učí S. Glos)     

Anna Šajgalíková - zlaté pásmo, III. kategória (učí Ľ. Šramková)

Lucia Hudáková - bronzové pásmo, V. kategória (učí S. Glos)

VŠETKÝM OCENENÝM ŽIAKOM A ICH PEDAGÓGOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!


FULLSTAR 2024

Dominika Hudáková - zlaté pásmo, I. kategória (učí O. Moravčíková)                                                                Dominika Tvrdá - zlaté pásmo, III. kategória (učí A. Vrúbelová - Královičová)                                                    Anežka Puchalová - strieborné pásmo, IV. kategória (učí R. Čonková)                                                              Timotej Totáč - bronzové pásmo, V. kategória (učí R. Čonková)

OCENENÝM ŽIAKOM A ICH PEDAGÓGOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!! 


MLÁDEŽ SPIEVA

Detský spevácky zbor Brioso sa zúčastnil krajského kola súťaže detských a mládežníckych zborov Mládež spieva, ktoré sa uskutočnilo 8.3.2024 v Považskej Bystrici. Zbor získal zlaté pásmo a pochvalu poroty s priamym postupom do celoštátneho kola. Ďalej mu bola udelená cena za dramaturgiu a dirigentke Monike Bažíkovej cena za dirigentský výkon. Blahoželáme a ďakujeme celému vedeniu zboru - dirigentke aj hlasovým pedagogičkám Renáte Čonkovej a Otílii Moravčíkovej a tiež korepetítorke Kataríne Benkovej!


Náš detský spevácky zbor Brioso získal zlaté pásmo na VIII MIĘDZYNARODOWOM FESTIWALE  MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA v kategórii detských a mládežníckych zborov v Poľskom Tešíne. Srdečne blahoželáme!


Veľký úspech sa podaril nášmu žiakovi Davidovi Liamovi Surmovi, ktorý v septembri úspešne prešiel konkurzom do muzikálu Oliver Twist. Bol obsadený do jednej z dvoch hlavných úloh - postavy Lišiaka. Muzikál bude mať premiéru v roku 2024 v Divadle Nová scéna v Bratislave. Srdečne blahoželáme jemu a jeho p. učiteľke spevu - Márii Beloridovej!


Blahoželáme našim spevákom k úspechu na Medzinárodnom festivale komorného a ansámblového spevu Leo Clemens - Stonavská Barborka v Kroměříži.

Mária a Katarína Chmúrové (duet) - 1. miesto v kategórii VOA - odbor vokálny, kategória Amatér                Eliška Šúpolová a Timea Prievozníková (duet) - 1. miesto v kategórii VOA - odbor vokálny, kategória          Amatér                                                                                                                                                                      Mária a Katarína Chmúrové, Timea Prievozníková (terceto) - 2. miesto v kategórii VOA - odbor vokálny, kategória Amatér


Gratulujeme našim žiakom k umiestneniam na speváckej súťaži Októbrové Bel Canto v Čadci.

  Tereza Jankechová - zlaté pásmo v 2. kategórii                                                                                                  Alžbeta Kubincová - zlaté pásmo v 2. kategórii                                                                                                    Adriana Kruteková - strieborné pásmo v 2. kategórii                                                                                          Ela Ďuricová - strieborné pásmo v 2. kategórii                                                                                            Eliška Šúpolová - zlaté pásmo v 3. kategórii                                                                                                          Branislav Mühelyi - strieborné pásmo v 3. kategórii                                                                                              Martin Kadlec - bronzové pásmo v 3. kategórii                                                                                                    Simona Matušáková - bronzové pásmo v 3. kategórii                                                                                          David Liam Surma - zlaté pásmo 4. kategórii                                                                                                        Jakub Bronček - bronzové pásmo v 4. kategórii                                                                                                  Samuel Chromiak - strieborné pásmo v 5. kategórii                                                                                            Nina Isteníková - strieborné pásmo v 5. kategórii                                                                                                                                                         Gratulujeme Veronike Múdrej (učí M.Kullová) za ocenenie v celoslovenskej výtvarnej súťaži

Slovensko, krajina v srdci Európy, kde získala v kategórii od 11 do 15 rokov 3.miesto .


Ocenené práce vo výtvarnej súťaži Bohúňová paleta 2023 (učí Z.Adamíková). Dievčatám gratulujeme!

Katarína Kašparová, zlaté pásmo, kombinovaná technika
Katarína Kašparová, zlaté pásmo, kombinovaná technika
Katarína Čierna, strieborné pásmo, maľba
Katarína Čierna, strieborné pásmo, maľba

Ocenené výtvarné práce výtvarnej súťaže KRAJINA, ktorú organizovala SZUŠ BRIOSO, jún 2023

Výstava prác v OC MAX, september 2023


INDICKÉ BÁJKY OČAMI SLOVENSKÝCH DETÍ – celoslovenská výtvarná súťaž - Lucia Hodasová - 1.miesto, Nela Dolníková - 1.miesto, Oliver Ondráček - 2.miesto, Liana Malovíková - 2.miesto, Alica Hajdukova - 1.miesto (učí M. Nekorancová), Sandra Hamalová - 2.miesto, Petra Blažejová - 3.miesto (učí Z.Adamíková)


Blahoželáme našim žiakom k úspechu na Festivale komornej hudby Čadca 2023.

DSZ BRIOSSINO (vedie O. Moravčíková) - zlaté pásmo v kategórii AO

DSZ BRIOSSINO (vedie O. Moravčíková) - Cena festivalovej rady

DSZ BRIOSSINO (vedie O. Moravčíková) - Cena za najmladšieho účastníka

Spevácke trio Mária Sarina Chmúrová, Katarína Misaki Chmúrová, Timea Prievozníková (učí A. Orolínová) - zlaté pásmo v kategórii A3

Spevácke duo Eliška Šúpolová, Timea Prievozníková (učí A. Orolínová) - zlaté pásmo v kategórii A3

Spevácke duo Mária Sarina Chmúrová, Katarína Misaki Chmúrová (učí A. Orolínová) - strieborné pásmo v kategórii A3


Blahoželáme našim spevákom k úspechu na Speváckej súťaži Pavla Kršku.

Nina Isteníková (učí M. Beloridová) - 1. miesto v zlatom pásme - 4. kategória

Nina Isteníková (učí M. Beloridová) - Cena za interpretáciu piesne Pavla Kršku

Dávid Liam Surma (učí M. Beloridová) - 1. miesto v zlatom pásme - 3. kategória

Eliška Šúpolová (učí A. Orolínová) - 3. miesto v zlatom pásme - 2. kategória

Tereza Jankechová (učí M. Beloridová) - 1. miesto v zlatom pásme - 1. kategória

Mária Sarina Chmúrová (učí A. Orolínová) - strieborné pásmo - 1. kategória


Obrovská gratulácia patrí nášmu Detskému speváckemu zboru BRIOSO, jeho dirigentke Monike Bažíkovej a pomocným dirigentkám a hlasovým pedagogičkám Otílii Moravčíkovej a Renáte Čonkovej za veľký úspech na Medzinárodnom festivale speváckych zborov v Olomouci - Svátky písní Olomouc 2023, kde v kategórii A2 detských zborov do 16 rokov získali zlaté pásmo!    


Blahoželáme nášmu gitaristovi Jankovi Chrenšťovi za strieborné pásmo v II. C kategórii na gitarovej súťaži La guitaromanie v Martine.


Blahoželáme našim spevákom k umiestneniu na speváckej súťaži Bojnická perla 2023. 

Anežka Puchalová (učí R. Čonková) - zlaté pásmo - C kategória

Timotej Totáč (učí R. Čonková) - diplom za účasť - C kategória 

Dominika Tvrdá (učí A. Vrúbelová - Královičová) - zlaté pásmo - B kategória

Simona Randíková (učí J. Beliančinová) - bronzové pásmo - B kategória

Juraj Barčiak (učí J. Beliančinová) - bronzové pásmo - B kategória


Blahoželáme našim klaviristkám Dominike a Lucii Hudákovým z triedy pani učiteľky Moniky Bažíkovej za umiestnenie na 2. ročníku celoslovenskej klavírnej súťaže PIANOFORTE.


Blahoželanie patrí žiačke pani učiteľky M. Beloridovej Nine Isteníkovej, ktorá získala 1. miesto v V. kategórii za najlepšiu interpretáciu na 14. ročníku medzinárodnej súťaže Rajecká hudobná jar. Blahoželáme tiež Samuelovi Chromiakovi z triedy pani učiteľky A. Orolínovej, ktorý sa v rovnakej kategórii umiestnil na 3. mieste.


Gratulujeme Detskému speváckemu zboru BRIOSO pod vedením M.Bažíkovej k obrovskému úspechu na Medzinárodnom súťažnom festivale Akademická Banská Bystrica 2023!


Úspech v reprezentácii školy na Medzinárodnej detskej výtvarnej výstave LIDICE patrí v 51. ročníku našim žiačkam Kataríne Čiernej a Romane Peclerovej (učí Z. Adamíková), ktoré získali čestné uznanie za grafiky na tému tanec. Srdečne blahoželáme, že uspeli v tak veľkej konkurencii 16 416 prác detí z 83 krajín sveta.


Blahoželáme našim spevákom z triedy p. učiteľky Anastázie Orolínovej k výnimočnému úspechu na 8. ročníku celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského v Košiciach.

Eliška Šúpolová - získala 1. miesto v zlatom pásme v II. kategórii

Timea Prievozníková - získala bronzové pásmo v III. kategórii

Samuel Chromiak - získal 1. miesto v zlatom pásme v IV. kategórii


Blahoželáme našim spevákom k umiestneniam na Súťažnej prehliadke mladých spevákov - Vrútky 2023. Tiež blahoželáme našej korepetítorke Michaele Holej, ktorá získala cenu za najlepšiu korepetíciu.

Natália Matušáková - strieborné pásmo v II. kategórii (učí Eva Pieronová)

Diana Domanická - bronzové pásmo v II. kategórii (učí Otília Moravčíková)

Dominika Hudáková - čestné uznanie (učí Otília Moravčíková)


Blahoželáme našim klaviristom (učí Monika Bažíková) k výborným umiestneniam na Klavírnej súťažnej prehliadke v Sládkovičove.


Blahoželáme našim klaviristkám (učí Monika Bažíková) k umiestneniam na klavírnej súťaži Hudobná biela Orava v Námestove.


Blahoželáme našej speváčke Eliške Šúpolovej (učí Anastázia Orolínová) za zvláštnu cenu Matice slovenskej, ktorú získala za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina IUVENTUS CANTI vo Vrábloch. 


Blahoželáme našej žiačke T. Rabčanovej (učí Z.Agócs) k získaniu ceny v kategórii B od 10 do 14 rokov,
plošné práce vo výtvarnej súťaži Pantomíma, ktorú organizuje MG Art Galéria v Považskej Bystrici.


Veľká gratulácia patrí našim tanečníčkam z EP Gaštanová (učí M. Pastvová), ktoré úspešne prvýkrát reprezentovali našu školu na tanečnej súťaži Festival moderného tanca Bojnice 2023 a získali 1. miesto v striebornom pásme v kategórii Juniori Malé choreografie.


Gratulujeme žiačke Karolíne Szijartovej (učí Z. Almáši) za čestné uznanie, ktoré získala vo výtvarnej súťaži Dúha 2023 na tému Králi a královné.


Vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí - krajské kolo 2023 postúpili do celoslovenského kola práce našich dvoch žiačok Chiary Kubíkovej a Barbory Krakovskej (učí Z. Adamíková). Obidvom srdečne blahoželáme!


V Žilinskom spravodajskom portáli 21. storočia vyšiel článok o našom talentovanom gitaristovi Jankovi Chrenšťovi z triedy p. uč. Ewy Jokiel.


Blahoželáme našim spevákom za výnimočný úspech na speváckej súťaži Vokálna jar v Kysuckom Novom Meste.

Dominika Hudáková - zlaté pásmo, I. kategória (učí O. Moravčíková)

Mária Sarina Chmúrová - zlaté pásmo, I. kategória (učí A. Orolínová)

Aneta Fabšíková - zlaté pásmo, II. kategória (učí R. Čonková)

Samuel Lihocký - zlaté pásmo, II. kategória (učí R. Čonková)

Eliška Šúpolová - zlaté pásmo, II. kategória (učí A. Orolínová)

Chiara Bahnik - strieborné pásmo, I. kategória (učí R. Čonková)

Mya Havel - strieborné pásmo, I. kategória (učí E. Pieronová)

Tereza Jankechová - strieborné pásmo, I. kategória (učí M. Beloridová)

Alžbeta Kubincová - strieborné pásmo, I. kategória (učí E. Pieronová)

Vivien Wieslerová - strieborné pásmo, I. kategória (učí O. Moravčíková)

Diana Domanická - strieborné pásmo, II. kategória (učí O. Moravčíková)

Eliška Šošková - strieborné pásmo, II. kategória (učí M. Beloridová)

Dávid Liam Surma - strieborné pásmo, III. kategória (učí M. Beloridová)

Samuel Chromiak - strieborné pásmo, IV. kategória (učí A. Orolínová)

Nina Isteníková - strieborné pásmo, IV. kategória (učí M. Beloridová)

Soňa Fabšíková - bronzové pásmo, I. kategória (učí R. Čonková)

Timea Prievozníková - bronzové pásmo, II. kategória (učí A. Orolínová)


Zvláštne ceny poroty: 

Eliška Šúpolová, Timea Prievozníková - Cena za presvedčivý výraz (učí A. Orolínová)

Mária Sarina Chmúrová, Katarína Misaki Chmúrová, Timea Prievozníková - Cena za interpretáciu a capella (učí A. Orolínová)

Mária Sarina Chmúrová, Katarína Misaki Chmúrová - Cena za výber repertoáru (učí A. Orolínová)

Anatázia Orolínová - Cena pedagógovi za mimoriadne dôslednú prípravu náročného repertoáruGratulujeme našim speváčkam k umiestneniam na súťaži v populárnom speve FULLSTAR 2023. 

Anežka Puchalová - zlaté pásmo, III. kategória (učí Mgr. Renáta Čonková)

Dominika Tvrdá - zlaté pásmo, III. kategória (učí Alena Vrúbelová - Královičová)

Simona Randíková - strieborné pásmo, II. kategória (učí Jana Beliančinová)


Gratulácie patria výtvarníčkam Emme Hroncovej (učí Mgr. art. M.Kullová) k 2. miestu v 3.kategórii a Biance Žiakovej (učí E.Sologashvili) k čestnému uznaniu vo výtvarnej súťaži Mudrochova paleta 2023!


Blahoželáme našim hudobníkom k úspechu v online súťaži Modrý svet očami umenia 2022/23.

Lucia Hudáková (učí Mgr. art. Monika Bažíková, ArtD.) - zlaté pásmo v kategórii "Hudba a ja".

Fridrich Bucha (učí Mgr. art. Monika Bažíková, ArtD.) - zlaté pásmo v kategórii "Takto túto skladbu interpretujem iba ja".

Ján Chrenšť (učí Mgr. Ewa Jokiel) - zlaté pásmo v kategórii "Takto túto skladbu interpretujem iba ja".


Blahoželáme našim výtvarníčkam:

Kristína Labajová (učí Mgr. Zuzana Almáši) k 1. miestu v 5. kategórii ZUŠ,

Klára Blahušiaková (učí Mgr. Zuzana Adamíková) k 2.miestu v 6. kategórii ZUŠ,

Vanesa Skočíková (učí Mgr. Zuzana Almáši) k 3.miestu v 6. kategórii ZUŠ

v online výtvarnej súťaži Modrý svet očami umenia 2022/23 - 3.ročník, ktorú organizuje SZUŠ Bardejov.


Blahoželáme našim tanečníčkam pod vedením Mgr. Marianny Pastvovej k 1. miestu v kategórii Juniori - skupina v online tanečnej súťaži Modrý svet očami umenia 2022/23 - 3.ročník, ktorú organizuje SZUŠ Bardejov.


Blahoželáme našej mladej výtvarníčke Evke Kozlíkovej (učí Mgr. Zuzana Adamíková) k získaniu 3. miesta v 2. kategórii ZUŠ vo výtvarnej súťaži FRIVALDSKÉHO PRÍRODOVEDNÁ ILUSTRÁCIA 2022, ktorú organizuje ZUŠ Rajec.


Žiaci zo speváckej triedy p. uč. Anastázie Orolínovej získali 2. a 3. miesto na celoslovenskej speváckej súťaži Dni M. Rupeldta v Bratislave. Srdečne blahoželáme!  


Blahoželáme gitaristom z triedy p. uč. Jokiel k umiestneniu na celoslovenskej súťaži Gitarová Prievidza.Blahoželáme žiakom zo speváckej triedy p. uč. Orolínovej k cenám, ktoré získali na Medzinárodnej interpretačnej súťaži Leo Clemens 2022 v Kroměříži - Stonavská Barborka.  


Blahoželáme našim klaviristom z triedy p. uč. Bažíkovej k úspešnej reprezentácii školy na súťaži v Bojniciach Piano v modernom rytme.


Gratulujeme našim žiakom k umiestneniam na speváckej súťaži Októbrové Bel Canto.

Chiara Bahník, Aneta Fabšíková, Samuel Lihocký - p. uč. Renáta Čonková                                            Diana Domanická, Karin Fujková, Peter Grendár - p. uč. Otília Moravčíková                                              Mya Havel, Ema Mudrá, Natália Matušáková - p. uč. Eva Pieronová                                                      Katarína Misaki Chmúrová, Timea Prievozníková, Samuel Chromiak - p. uč. Anastázia Orolínová


Blahoželáme Samkovi Berkimu k striebornému pásmu na klavírnej súťaži Schneiderova Trnava.


INDICKÉ BÁJKY OČAMI SLOVENSKÝCH DETÍ, 8. ROČNÍK
O.Z. Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva
Realizované s finančnou podporou Indického veľvyslanectva v Slovenskej republike,
2022

Gratulujeme našim šikovným výtvarníkom - ilustrátorom, ktorí úspešne reprezentovali našu školu vo výtvarnej súťaži Indické bájky očami slovenských detí pod vedením pani učiteľky M. Nekorancovej.

kategória do 6 rokov: Max Winkler 1. miesto

kategória 7-11 rokov: Eliáš Macek 1. miesto

                                          Lucia Hodásová 2. miesto

                                               Adela Chodelková 3. miestoInterná výtvarná súťaž HLAVA - NEHLAVA.

Práce si môžete pozrieť počas júla 2022 v Krajskej knižnici Žilina.


Na internej klavírnej súťaži KLAVIRIÁDA sa umiestnili títo žiaci:

1. kategória: Hudáková Dominika (p. uč. M. Bažíková) - 1. miesto                                                                                         Krčmáriková Lea (p. uč. J. Kukučová) - 2. miesto                                                                                               Chih-Ching Hung (p. uč. K. Benková) - 3. miesto

2.kategória: Petrášková Monika (p. uč. M. Bažíková) - 1. miesto                                                                                           Hamalová Sandra (p. uč. M. Hamalová) - 2. miesto                                                                                           Pascutoi Patrik (p. uč. K. Benková) - 3. miesto

3.kategória: Harzek Eliáš (p. uč. J. Kukučová) - 1. miesto                                                                                                       Kišová Emília (p. uč. K. Podhradská) - 3. miesto

4.kategória: Berki Samuel Benedikt (p. uč. M. Berki) - 1. miesto                                                                                           Kvitkovský Michael (p. uč. M. Berki) - 2. miesto                                                                                                 Bucha Fridrich (p. uč. M. Bažíková) - 2. miesto                                                                                                   Mráziková Adriána (p. uč. M. Hamalová) - 3. miesto                                                                                         Hamara Ján (p. uč. K. Benková) - 3. miesto

5.kategória: Hudáková Lucia (p. uč. M. Bažíková) - 1. miesto                                                                                                 Bačinská Silvia (p. uč. M. Sandánusová) - 3. miesto                                                                                           Macurová Ivana (p. uč. K. Podhradská) - 3. miesto


Blahoželáme našim gitaristom z triedy p. uč. Jokiel k umietsneniu na gitarovej súťaži LA GUITAROMANIE:


Blahoželáme našim speváčkam (p. uč. Orolínová), gitaristom (p. uč. Jokiel) a detskému speváckemu zboru BRIOSO (p. uč. Bažíková) k úspechu na Festivale komornej hudby Čadca:


Blahoželáme našim spevákom k úspešnému reprezentovaniu školy a získaným umiestneniam na celoslovenskej speváckej súťaži BOJNICKÁ PERLA:

Anežka Puchalová - zlaté pásmo (p. uč. Čonková)                                                                                          Simona Randíková - strieborné pásmo (p. uč. Beliančinová)                                                                            Juraj Barčiak - strieborné pásmo (p. uč. Beliančinová)                                                                                      Denisa Hlúšková - diplom za účasť (p. uč. Beliančinová)                                                                                Dominika Tvrdá - bronzové pásmo (p. uč. Vrúbelová - Královičová)


Gratulujeme našim klaviristom z klavírnych tried p. uč. M. Bažíkovej a p. uč. M. Berkiho k úspešnej reprezentácii školy a získaným umiestneniam na 1. ročníku celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky PIANOFORTE v Starej Ľubovni.


Gratulujeme našim žiakom k úspešnej reprezentácii školy a získaným umiestneniam na speváckej súťaži VOKÁLNA JAR v Kysuckom Novom Meste:

Diana Domanická - bronzové pásmo (p. uč. Moravčíková)                                                                              Peter Grendár - strieborné pásmo (p. uč. Moravčíková)                                                                                  Eliška Šúpolová - zlaté pásmo (p. uč. Orolínová)                                                                                              Katarína Misaki Chmúrová - čestné uznanie a cena poroty za umelecký prejav (p. uč. Orolínová)              Mária Sarina Chmúrová - čestné uznanie (p. uč. Orolínová)                                                                        Timea Prievozníková - zlaté pásmo (p. uč. Orolínová)                                                                                      Chiara Bahnik - strieborné pásmo (p. uč. Čonková)                                                                                        Samuel Lihocký - čestné uznanie (p. uč. Čonková)                                                                                          Aneta Fabšíková - zlaté pásmo (p. uč. Čonková)                                                                                              Eduard Hamara - bronzové pásmo (p. uč. Vrúbelová - Královičová)                                                              Dominika Tvrdá - čestné uznanie (p. uč. Vrúbelová - Královičová)


Blahoželáme našim žiačkam Diane Domanickej (p. učiteľka Moravčíková), Márii a Kataríne Chmúrovej (p. učiteľka Orolínová) a Timei Prievozníkovej (p. učiteľka Orolínová) k úspešnej reprezentácii školy a získaným umiestneniam na speváckej súťaži Pavla Kršku na ZUŠ Ferka Špániho:


Blahoželáme žiačkam zo speváckej triedy p. učiteľky A. Orolínovej k umiestneniu na súťaži Rajecká hudobná jar:

                                                          Timea Prievozníková - 3. miesto                                                                                                                 Michaela a Andrea Holé - 3. miesto                                                       Mária a Katarína Chmúrové - čestné uznanie


Gratulujeme Nele Gáborovej (učí Z.Adamíková) k získaniu čestného uznania v medzinárodnej výtvarnej súťaži RÍŠA FANTÁZIE.


Blahoželáme Samkovi B. Berkimu z triedy p. učiteľa M. Berkiho k získaniu 1. miesta v II.kategórii na regionálnej klavírnej súťaži HUDOBNÁ BIELA ORAVA.


Blahoželáme našim žiačkam z triedy pani učiteľky A.Orolínovej k úspešnej reprezentácii školy a k získaniu ocenení v Medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka:

Eliška Šúpolová 2. miesto

Timea Prievozníková 3.miesto

Katarína Chmúrová čestné uznanie


Blahoželáme našim výtvarníkom k získaniu ocenení vo výtvarnej súťaži Žilina, moje mesto.

1. kategória - 2. miesto Ema Baučeková (učí Z.Agócs)

1. kategória - 3. miesto Margaréta Štepánková (učí Z.Agócs)

2. kategória - 3. miesto Agáta Rodáková (učí E.Sologashvili)

3. kategória - 2. miesto Gréta Černá (učí Z.Adamíková)


Výsledky z celoslovenského kola Vesmír očami detí 2022.

Gratulujeme k získaniu ocenenia Soni Barbořákovej v 4. kategórii v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2022.


Blahoželáme žiakom, ktorí nás úspešne reprezentovali na medzinárodnej klavírnej súťaži Klavírna Orava v Dolnom Kubíne:

Fridrich Bucha - 5. miesto v 1. kategórii (učí M.Bažíková)

Samuel Benedikt Berki - 3. miesto v 1. kategórii (učí M.Berki)

Lucia Hudáková - 2. miesto v 3. kategórii (učí M.Bažíková)


Gratulujeme našim žiakom k umiestneniu na celoslovenskej speváckej súťaži PINK SONG 2022.


Diana Domanická - strieborné pásmo

Timea Prievozníková - strieborné pásmo

Simona Randíková - strieborné pásmo

Mária Sarina Chmúrová - bronzové pásmo

Katarína Misaki Chmúrová - bronzové pásmo

Peter Grendár - bronzové pásmo

Denisa Hlúšková - bronzové pásmo 


Výsledky zo súťaže Tradičné zvyky na pohľadnici - výtvarná súťaž organizovaná ZUŠ Myjava:

Blahoželáme Sandre Hamalovej (učí Z.Adamíková) k 2. cene v 2. kategórii 

a Romane Peclerovej (učí Z.Adamíková) k 1. cene v 3.kategórii.


Výsledky súťaže Vesmír očami detí XXXVII. ročník - výtvarná súťaž organizovaná Krajskou hvezdárňou Žilina:

Blahoželáme Kláre Blahušiakovej, Nele Kočvarovej, Tatiane Černákovej a Soni Barbořákovej (učí Z.Adamíková) k prácam, ktoré postupujú do celoslovenského kola.


Spevácka súťaž Euro Pop Contest

Blahoželáme Vivien Čonkovej, ktorá sa umiestnila v súťaži Euro Pop Contest v bronzovom pásme.


CLÉS D´OR

Gratulujeme našim žiakom k úspešnej reprezentácii školy v online hudobnej súťaži CLÉS D´OR.


Vesmír očami detí

Blahoželáme našim žiakom výtvarného odboru, ktorých práce postúpili do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí!

Soňa Barbořáková
Soňa Barbořáková
Tomáš Barbořák
Tomáš Barbořák
Sára Beracková
Sára Beracková

Online umelecká súťaž MODRÝ SVET OČAMI UMENIA


Zoznam ocenených žiakov výtvarnej súťaže SZUŠ BRIOSO 

Inšpirácie slovenským výtvarným umením 20.storočia


Predchádzajúce úspechy našich žiakov si môžete pozrieť na našej starej stránke:

https://szusbudatin.edupage.org/a/uspechy-skoly