Novinky
Obidva naše detské spevácke zbory BRIOSO aj BRIOSSINO vystúpia 11.10.2023 o 18.00 h. na koncerte Voge Magna žilinských nádejí v Evanjelickom kostole v Žiline, ktorý sa uskutoční v rámci XIII. medzinárodného festivalu zborového umenia Voce Magna. SRDEČNE POZÝVAME!  Vstup možný len so vstupenkou!


PROGRAM KONCERTU K 10. VÝROČIU ZALOŽENIA SZUŠ BRIOSO


1. SVETELNÝ TANEC

Drusková Veronika (4. roč.,1. časť)

Drusková Alexandra (4. roč., 2. časť)

Kristína Pamulová (3. roč., 2. časť)


2. Mozart - dramatický vstup


3. Henry Mancini: Ružový panter

Dominika Hudáková – klavír (1. roč., 1. časť)

4. Miloslav Kabeláč: Nemocný zajíček

Jozef Klocháň: Ja som tenká

Mária Sarina Chmúrová – spev (2. roč., 1. časť)

Katarína Misaki Chmúrová – spev (2. roč., 2. časť)

Timea Prievozníková – spev (2. roč., 2. časť)

Jelena Holá - klavírny sprievod 

5. Ladislav Daniel: pásmo ľudových piesní

Pam Wedgwood: Cat Walk

Marianna Šajgalíková – zobcová flauta (1. roč., 1. časť)

Adriana Mráziková – klavír (4. roč., 1. časť)

Martina Hamalová - klavírny sprievod

6. Viktor Kosenko: Scherzino

Anna Šajgalíková – husle (4. roč., 1. časť)

Katarína Podhradská - klavírny sprievod 

7. Wolfgang Amadeus Mozart: Výstraha

Nina Isteníková – spev (2. roč., II. stupeň)

Jozef Gluch - klavírny sprievod

8. LIPTOVSKÝ ČARDÁŠ

žiaci tanečného odboru (2. roč., 2. časť)

9. Pavlova - dramatický vstup

10. Fryderyk Chopin: Nokturno cis mol

Mateusz Jokiel – klavír (2. roč., II. stupeň)


11. Ľuboš Kubizna: Z kola von

Andrea Holá – spev (4. roč., II. stupeň)

Michaela Holá – spev (4. roč., II. stupeň)

12. Robert Schumann: Fantastický tanec

Lucia Hudáková – klavír (3. roč., 2. časť)

13. ORIENT

 žiaci tanečného odboru (2. roč., 1. časť – 4. roč., 2. časť)

14. Picasso - dramatický vstup

15. Konstantin Vassiliev: Farruca

Ján Chrenšť – gitara (3. roč., 2. časť)

Ewa Jokiel - gitara

16. John Powell: Ako vycvičiť draka

Samuel Benedikt Berki – klavír (4. roč., 1. časť)

17. George Hamilton Green: Log Cabin

Michael Kvitkovský – bicie nástroje (1. roč., 2. časť)

Tobias Palov – bicie nástroje (1. roč., II. stupeň)

Matej Smutný, Peter Sandanus – bicie nástroje

18. Harold Aarlen: Somewhere over the Rainbow z muzikálu "Čarodejník z krajiny Oz"

Vivien Čonková – spev (4. roč., 2. časť)

Martina Hamalová - klavírny sprievod

19. Petar Lyondev: Kaval sviri

Jay Althouse: Skye Boat Song

Detský spevácky zbor BRIOSO

Monika Bažíková - umelecká vedúca, dirigentka

20. Chaplin - dramatický vstup

21. CHARLESTON

žiaci tanečného odboru (4. roč., 1. časť + 1. roč., 2. časť)

22. Jaroslav Filip: Čerešne

Anežka Puchalová – spev (1. roč., 2. časť)

Martina Hamalová - klavírny sprievod 

23. John Mayer: Good Love Is on the Way

Timotej Totáč – spev, elektrická gitara (2. roč., II. stupeň)

Miloš Chovanec – basová gitara

Peter Sandanus – bicie nástroje


24. Karel Svoboda: Lásko má, já stůňu

Mateusz Jokiel – klavír (2. roč., II. stupeň)

Katarína Harzeková – klavír (2. roč., II. stupeň)

Matej Janík - violončelo

25. POČÍTAČE

žiaci tanečného odboru (2. roč., 2. časť)

26. Kamila Šimonová/Daniel Hevier: Fantóm školských chodieb

Detský spevácky zbor BRIOSSINO

Otília Moravčíková - umelecká vedúca, dirigentka 

Michal Adámek – spev, ako hosť

Martina Hamalová - klavírny sprievod

27. Siro Merlo: Benedizione a Frate Leone

Detský spevácky zbor BRIOSO

Monika Bažíková - umelecká vedúca, dirigentka

Detský spevácky zbor BRIOSSINO

Otília Moravčíková - umelecká vedúca, dirigentka

Účinkujúci sú z tried:

Moniky Bažíkovej (3, 12, 19, 27);

Márie Beloridovej (7);

Michaela Berkiho (16);

Renáty Čonkovej (18, 22, 23);

Martiny Hamalovej (5);

Miloša Chovanca (23);

Ewy Jokiel (15);

Janky Kukučovej (9, 10, 24);

Otílie Moravčíkovej (26, 27);

Štefana Muchu (8, 21, 25);

Anastázie Orolínovej (4, 11);

Marianny Pastvovej (1, 13);

Petra Sandanusa (17),

Mateja Smutného (17);

Ľuby Šramkovej (6)

V dramatických vstupoch účinkujú:


2 - Dominika Hudáková, Zoltán Agócs

9 - Ema Zuberová, Mateusz Jokiel

14 – Peter Grendár

20 – Kristína Paulinyová


Vystavené výtvarné práce:

Katarína Čierna, Paulína Pálešová, Sára Beracková, Nela Gáborová, Gréta Černá - z triedy Mgr. Zuzany Adamíkovej

Dominika Tvrdá, Terézia Lazarová, Dávid Komanec, Natália Papánková, Linda Lajšová - z triedy Mgr. art. Michaely Kullovej

Tamara Macharová, Erika Fongusová - z triedy Ekateriny Sologashvili 

Lucia Jacková - z triedy Mgr. Zuzany Almáši

Michaela Adamovová, Sára Altusová, Sofia Altusová, Karolína Bieliková, Sabina Ďuríčková, Jasmine Korbelová, Alex Košťál, Alexandra Matiašková, David Liam Surma, Jakub Štepánek, Stella Čanigová, Lea Frühaufová, Aurélia Glosová, Nela Martinková, Matúš Pojtek, Alexandra Strakošová, Eliška Šupolová, Lukáš Švach, Matúš Vyšný, Sophie Ann Chajdáková, Alfréd Blaško, Lucia Kršková, Nathan Park - z triedy Mgr. art. Zoltána Agócsa


Srdečne Vás pozývame na Trojkráľový benefičný koncert, ktorý sa uskutoční 6. 1. 2023 o 17.00 h.  Rímskokatolíckom kostole sv. Žofie v Strečne. Vystúpia na ňom okrem iných aj naše dva detské spevácke zbory - DSZ BRIOSO a BRIOSSINO. Srdečne Vás pozývame na koncert našich dvoch detských speváckych zborov BRIOSO a BRIOSSINO.


Výstava je prístupná v Krajskej knižnici do 16. 1. 2023.


Ateliér SZUŠ BRIOSO pozýva všetkých záujemcov o kresbu, maľbu, modelovanie a iné tvorivé činnosti na zápis do výtvarného odboru!
Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje
a) školské vyučovanie v jazykových školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,
b) školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie,
c) prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou.


Prijímacie skúšky

V zmysle Vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základných umeleckých školách riaditeľka SZUŠ BRIOSO vyhlasuje termín prijímacích skúšok na dni 31. 5. - 4. 6. 2021 v priestoroch jednotlivých pobočiek

SZUŠ BRIOSO.

Možnosti štúdia nájdete v sekcii O nás.

Na registráciu Vášho dieťaťa použite online prihlášku.


SZUŠ BRIOSO oznamuje,

že od 10. 5. 2021 sa obnovuje vyučovanie všetkých predmetov prezenčnou formou.


Návrat žiakov do škôl platný od 19. 4. 2021


Všetky predchádzajúce oznamy a novinky môžete nájsť na našej starej webovej stránke https://szusbudatin.edupage.org/?