Novinky


Mária Sarina Chmúrová zo speváckej triedy p. učiteľky Orolínovej vystúpila so Štátnym komorným orchestrom Žilina na Nedeľnom matiné v DU Fatra.RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Z dôvodu celoškolskej akcie v Mestskom divadle udeľuje riaditeľka školy SZUŠ BRIOSO na deň 12.12.2023 riaditeľské voľno .
Obidva naše detské spevácke zbory BRIOSO aj BRIOSSINO vystúpia 11.10.2023 o 18.00 h. na koncerte Voge Magna žilinských nádejí v Evanjelickom kostole v Žiline, ktorý sa uskutoční v rámci XIII. medzinárodného festivalu zborového umenia Voce Magna. SRDEČNE POZÝVAME!  Vstup možný len so vstupenkou!


Srdečne Vás pozývame na Trojkráľový benefičný koncert, ktorý sa uskutoční 6. 1. 2023 o 17.00 h.  Rímskokatolíckom kostole sv. Žofie v Strečne. Vystúpia na ňom okrem iných aj naše dva detské spevácke zbory - DSZ BRIOSO a BRIOSSINO. Srdečne Vás pozývame na koncert našich dvoch detských speváckych zborov BRIOSO a BRIOSSINO.


Výstava je prístupná v Krajskej knižnici do 16. 1. 2023.


Ateliér SZUŠ BRIOSO pozýva všetkých záujemcov o kresbu, maľbu, modelovanie a iné tvorivé činnosti na zápis do výtvarného odboru!
Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje
a) školské vyučovanie v jazykových školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,
b) školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie,
c) prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou.


Prijímacie skúšky

V zmysle Vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základných umeleckých školách riaditeľka SZUŠ BRIOSO vyhlasuje termín prijímacích skúšok na dni 31. 5. - 4. 6. 2021 v priestoroch jednotlivých pobočiek

SZUŠ BRIOSO.

Možnosti štúdia nájdete v sekcii O nás.

Na registráciu Vášho dieťaťa použite online prihlášku.


SZUŠ BRIOSO oznamuje,

že od 10. 5. 2021 sa obnovuje vyučovanie všetkých predmetov prezenčnou formou.


Návrat žiakov do škôl platný od 19. 4. 2021


Všetky predchádzajúce oznamy a novinky môžete nájsť na našej starej webovej stránke https://szusbudatin.edupage.org/?