Pobočka na Hollého

Tanečný odbor: Mgr. Marianna Pastvová

Hudobný odbor: Emil Čonka