ZŠ Brodno

Vedúca elokovaného pracoviska:

Petra Fojtíková, DiS. art.

kontakt: 0904 471 431Hudobný odbor:

Spev: Petra Fojtíková, DiS. art.

Hra na klavíri: Petra Fojtíková, DiS. art.

Hra na klavíri: Daniela Olešová

HN - Daniela Olešová

Tanečný odbor: Kristína Paulinyová DiS. art.

Výtvarný odbor: Mgr. art. Inéza Romančíková


FOTOGALÉRIA ŽIACKYCH PRÁC ELOKOVANÉHO PRACOVISKA BRODNO