Aktivity našich učiteľov


Na Slávnostnom novoročnom koncerte populárnej a filmovej hudby v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste, ktorý sa konal 7. januára 2024 o 17:00 hod. vystúpila naša p. učiteľka Petra Fojtíková /spev/, sprievodným slovom ho viedla p. učiteľka Otília Moravčíková.


Ďalší úspech našej p. učiteľky Evy Pieronovej na Amadeus International Music Awards 2023. Blahoželáme!


Ocenenia na speváckych online súťažiach - p. učiteľka Eva Pieronová. 


Blahoželáme k oceneniu speváckeho výkonu našej pani učiteľky spevu Evky Pieronovej - 2. miesto v medzinárodnej speváckej súťaži v Moskve!


Spolupráca na videoklipe R.Čonková, E.Čonka, M.Pastvová:

https://www.youtube.com/watch?v=y3VFJ6nWfLw

Spolupráca s rodičmi a žiakmi školy:

https://www.youtube.com/watch?v=x-PySx_XCWAKoncert skrytých talentov - M.Bažíková

https://www.youtube.com/watch?v=ap4JMF-v52k


Výsledok spolupráce našich pedagógov R. Čonková, E. Čonka, M. Pastvová:

https://www.youtube.com/watch?v=ywZhIO1TADw


Výstava obrazov Z. Agócsa v Novej Synagóge