Elektronická prihláška na štúdium

Pre vypísanie prihlášky kliknite na logo IZUŠ.

Vytlačenú a podpísanú prihlášku treba odovzdať na pobočke učiteľovi SZUŠ BRIOSO.

Po odoslaní prihlášky Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

V prípade otázok volajte 0948 218 621.