Voľné pracovné miesta


 Na čiastočný pracovný pomer prijmeme od nového šk. roka 2023/24 učiteľa HRY NA KLAVÍRI. V prípade záujmu nás kontaktujte na t. č. 0948155281.