ZŠ Gaštanová

Vedúci elokovaného pracoviska:

Bc. Miloš Chovanec

Kontaktná mailová adresa: szus.chovanec@gmail.com
Hudobný odbor:

Hra na klavíri - Mgr. Martina Hamalová, Mgr. Mária Kordiaková,

                         Mgr.art.et Mgr. Monika Bažíková, ArtD, Mgr. art. Michaela Žišková

Hra na gitare - Bc. Miloš Chovanec, Edita Kollárová

Hra na husliach: Mgr. Slavomír Glos

Hlasová výchova, spev - Mgr. Renáta Čonková, PaedDr. Otília Moravčíková,

                                         Petra Fojtíková DiS. art.

Zborový spev - Mgr.art.et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.,

                          Mgr. Renáta Čonková, PaedDr. Otília Moravčíková, 

                          Petra Fojtíková DiS. art.

HN - Mgr. Dária Vršanská

Tanečný odbor: Mgr. Marianna Pastvová

Výtvarný odbor: Mgr. Zuzana Adamíková, Mgr. Zuzana Almáši

Literárno-dramatický odbor: Bc. Kristína Paulinyová


FOTOGALÉRIA ŽIACKYCH PRÁC ELOKOVANÉHO PRACOVISKA GAŠTANOVÁ