Fotogaléria


Vianočné trhy s JOJkou v Žiline na Hlinkovom námestí, 25.11.2023

Na vianočných trhoch organizovaných TV JOJ sa predstavili krátkym tanečným vystúpením so svetelnými krídlami žiačky tanečného odboru p.učiteľky M. Pastvovej.


Súťaž v stavaní stavebnice LEGO 10.11.2023


Žilina VOCE MAGNA ŽILINSKÝCH NÁDEJÍ, 11.10.2023


Solinky Run, 8.9.2023, ZŠ Gaštanová

Tanečné vystúpenie žiačok tanečného odboru pod vedením M. Pastvovej.


INDICKÉ BÁJKY OČAMI SLOVENSKÝCH DETÍ

Slávnostné odovzdávanie cien, Prírodovedné múzeum Liptovský Mikuláš, 8.9.2023


Výstava v OC MAX, september 2023, výtvarné práce našich žiakov na tému KRAJINA


Slávnostné ukončenie školského roka 2022/23 spojené s návštevou pána primátora


Výtvarné práce zaslané do súťaže Slovensko, krajina v srdci Európy 2023.


Výtvarné práce zaslané do súťaže Indické bájky očami slovenských detí 2023.


Tanečné koncoročné vystúpenie žiakov EP Gaštanová 16.6.2023 pod vedením Mgr. Marianny Pastvovej.


Koncert o pol piatej zo dňa 14.6.2023 na EP Gaštanová


Divadelné predstavenie Prečo si vlk nevie nájsť kamarátov? pod vedením pani učiteľky Kristíny Paulinyovej zo dňa 12.6.2023 na EP Gaštanová


Výstava žiackych prác na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach od 21. do 29.6.2023 organizovaná pani učiteľkou Ekaterine Sologashvili.


Divadelné predstavenie MILIONÁR, 8.6.2023


STAROMESTSK´É SLÁVNOSTI ŽILINA 26.5.2023, na ktorých vystúpili žiaci tanečného odboru pod vedením M.Pastvovej, Š.Muchu a žiaci Detského speváckeho zboru BRIOSO pod vedením M.Bažíkovej.


Vystúpenie žiakov hudobného odboru zo dňa 25.5.2023 z triedy D.Benčovej a M.Chovanca a detského speváckeho zboru BRIOSSINO pod vedením O.Moravčíkovej na Mestskom úrade Žilina.


Fotografie z výročného koncertu 28. 3. 2023 v Mestskom divadle Žilina.


Výtvarné práce poslané do súťaže Bohúňová paleta 2023.


Výtvarné práce poslané do súťaže Jarná pohľadnica 2023 - ZUŠ Myjava.


Výtvarné práce poslané do súťaže Vesmír očami detí 2023 - regionálne kolo.


Janko Chrenšť nahrával v štúdiu skladbu Farruca od Konstantína Vasiljeva do súťaže "Modrý svet očami umenia 2022/23".


                                            Výtvarné práce zaslané do súťaže Dúha 2022-23.

                               Výtvarné práce zaslané do súťaže Mudrochova paleta 2022-23.

Výtvarné práce zaslané do súťaže LIDICE 2023.


Tanečné vystúpenie žiakov EP Gaštanová pod vedením pani učiteľky Mgr. Marianny Pastvovej, 

27. 1. 2023.


Práce žiakov výtvarného odboru zaslané do výtvarnej súťaže 

FRIVALDSKÉHO PRÍRODOVEDNÁ ILUSTRÁCIA, ktorú organizuje ZUŠ Rajec


Koncert detských speváckych zborov SZUŠ BRIOSO - Brioso a Briossino vo Farskom kostole 11.12.2022


Návšteva filmového predstavenia AVATAR  - Cesta vody žiakov audiovizuálneho odboru s pánom učiteľom I. Švaňom spojená s exkurziou do premietacieho priestoru s digitálnymi premietačkami.


Vianočný koncert žiakov zo speváckej triedy p. učiteľky Márie Beloridovej, ktorý sa uskutočnil 16.12.2022 o 17.30 h. v Novej synagóge.


Fotografie z natáčania videoklipu detského speváckeho zboru BRIOSSINO


Katarína Misaki Chmúrová zo speváckej triedy p. uč. Anastázie Orolínovej účinkovala na NEDEĽNOM MATINÉ s ŠKO pod taktovkou Adama Sedlického. Na programe bol SNEHULIAK od Howarda Blakea.


ANJELSKÉ VIANOCE

Vernisáž výstavy spojená s odovzdávaním cien sa uskutočnila 8. 12. 2022 v Krajskej knižnici v Žiline.

ocenené práce našich žiakov


Únia žien v Rajeckých Tepliciach v spolupráci s našou SZUŠ organizovala výstavu krojovaných bábik a prác našich žiakov. Otvorenie sa uskutočnilo 5. 12. 2022 na MsÚ v Rajeckých Tepliciach.


SPOLUPRÁCA tanečného odboru SZUŠ BRIOSO pod vedením Štefana Muchu 

s FOLKLÓRNYM SÚBOROM ROZSUTEC


Prezentácia folklórneho tanca Slovenska, projekt Erasmus na elokovanom pracovisku Závodie, október 2022


Workshop Keramika a práca s engobami pre učiteľov výtvarného odboru 1. 7. 2022.