Videogaléria


Krátky zostrih z koncertu a natáčania videoklipu DSZ Brioso v TATRANSKOM DÓME na HREBIENKU

31.3.2024.

Videoklip DSZ Brioso - Hrebienok, Vysoké Tatry 2024


Vianočný koncert SZUŠ BRIOSO a FS Rozsutec, Mestské divadlo Žilina, 12.12.2023


Krátky zostrih z vianočného vystúpenia SZUŠ BRIOSO pre OC Aupark v Žiline /19.12.2023/.


Upútavka na divadelnú hru MILIONÁR


Krátky zostrih koncertu z 10. výročia založenia SZUŠ BRIOSO, 28.3.2023


Ocenená choreografia v online tanečnej súťaži Modrý svet očami umenia 2022/23:


Krátky zostrih práce na vyučovaní a animácie žiakov odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby pod vedením p. učiteľa Mgr. art. Ľubomíra Matiho.


Vystúpenie žiakov tanečného odboru SZUŠ BRIOSO EP Gaštanová zo dňa 27. 1. 2023 pod vedením Mgr. Marianny Pastvovej.


Detský spevácky zbor Briossino a jeho videoklip k piesni Rozhovor v parku so strážnym anjelom.


Videá z Vianočného koncertu detských speváckych zborov BRIOSO, BRIOSSINO SZUŠ BRIOSO 


Videá z nácviku žiakov tanečného odboru v spolupráci s FS Rozsutec pod vedením Š. Muchu


Videoklip detského speváckeho zboru BRIOSO pod vedením Moniky Bažíkovej:


VIANOČNÝ KONCERT SZUŠ BRIOSO


Adventný mini koncert žiakov z triedy Moniky Bažíkovej


Pozrite si vianočný videoklip, ktorý vznikol v spolupráci Tomáša Bezdedu a nášho detského speváckeho zboru SZUŠ BRIOSO. Zbor pripravovali M. Bažíková, O. Moravčíková a R. Čonková.


Krátke animácie z audiovizuálneho odboru


Absolventský koncert SZUŠ BRIOSO 2021


Pozrite si náš najnovší videoklip natočený v spolupráci so ZŠ s MŠ Závodí.

Ďakujeme pánovi učiteľovi Muchovi a všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa zapojili do natáčania.


Výstupy z vyučovania - zborový spev
Animácia žiačky výtvarného odboru - Rozlúčka so starým rokom