SZUŠ BRIOSO

ponúka pre záujemcov o umelecké vzdelávanie štúdium v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno - dramatickom a audiovizuálnom odbore

Informácie o tom, čo sa kde vyučuje nájdete v sekcii O nás po kliknutí na vybrané pracovisko

SZUŠ BRIOSO.Hudobný odbor

V prípravnom štúdiu a v I. a v II. stupni základného štúdia ponúkame: hru na klavíri, hru na keyboarde, hru na husliach, hru na viole, hru na violončele, hru na gitare, hru na elektrickej gitare, hru na basovej gitare, hru na akordeóne, hru na bicích nástrojoch, hlasovú výchovu a spev, hru na priečnej flaute, hru na sopránovej zobcovej flaute, hru na klarinete, hru na saxofóne a rozšírené štúdium určené pre žiakov, ktorí sa pripravujú na štúdium na konzervatóriu.


Ukážka tvorby žiakov hudobného odboru:


Výtvarný odbor

Prípravné štúdium je organizované formou hravých výtvarných činností sprostredkujúcich poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov a materiálov v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním. V I. stupni základného štúdia je zastúpené plošné a priestorové vytváranie a jednotlivé discipíny: kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti, priestorové a akčné vytváranie, fotografia, dizajn, video a animácia. V II. stupni základného štúdia  sa kladie dôraz na individuálny záujem a rozvoj žiaka.

Ukážky prác žiakov výtvarného odboru:


Tanečný odbor

Prípravné štúdium ponúka študijné zameranie Hudobno-pohybová výchova a Tanečná príprava a I. a II. stupeň základného štúdia ponúka predmety: tanečnú prípravu, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec a tanečnú prax.

Literárno - dramatický odbor

Prípravné štúdium a I. a II. stupeň základného štúdia pracuje v študijnom zameraní Dramatické a slovesné oddelenie, kde sa vyučujú: dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, prednes a práca v súbore a v študijnom zameraní Bábkarské oddelenie, kde sa vyučujú: dramatická príprava, dramatika s bábkou a slovesnosť, technika vodenia bábok a prednes, práca v súbore.