ZŠ Lietavská Lúčka

Vedúca elokovaného pracoviska:

Jana Beliančinová

mail: jankajanka3@azet.sk

tel: 0907537040Hudobný odbor:

Hlasová výchova, spev - Jana Beliančinová

Hra na zobcovú a priečnu flautu - Mgr.art. Peter Sandanus