ZŠ Bytčica

Vedúca elokovaného pracoviska:

Ľuba Šramková DiS.art.

Kontaktná mailová adresa: szus.sramkova@gmail.comHudobný odbor:

Hra na husliach - Ľuba Šramková DiS.art.

Hra na gitare - Ľuba Šramková DiS.art.

Hra na zobcovej a priečnej flaute a saxofóne - Mgr.art. Peter Sandanus

Hra na klavíri - Mgr. Katarína Podhradská

Hra na keyboarde - Mgr. Katarína Podhradská

HN - Ľuba Šramková DiS.art.

Výtvarný odbor: Mgr. Zuzana Almáši


FOTOGALÉRIA ŽIACKYCH PRÁC ELOKOVANÉHO PRACOVISKA BYTČICA