Kontakt

Sídlo kancelárie SZUŠ BRIOSO

Námestie M. R. Štefánika 1, Žilina 01001

Súkromná základná umelecká škola BRIOSO

Slovenských dobrovoľníkov 122/7

010 03 Žilina

+421 903 466 386 - riaditeľka školy Mgr. Jana Jánošová

+421 948 155 281 - zástupkyňa riaditeľky školy pre skupinové vyučovanie Mgr. Zuzana Adamíková

+421 910 970 951 - zástupkyňa riaditeľky školy pre individuálne vyučovanie Mgr. art. Denisa Benčová

+421 948 218 621 - administratíva Anna Hrošovská

+421 910 926 923 - personálny úsek Ing. Blanka Masaryková

szus.budatin@gmail.com