ZŠ Závodie

Vedúci elokovaného pracoviska:

Štefan Mucha

mail: szus.mucha@gmail.com

tel.: 0905 833 852Hudobný odbor:

Hra na klavíri - Janka Kukučová, Mgr. Katarína Búziková, Tamara Prusková

Hra na zobcovej a priečnej flaute - Jozef Kováčik

Hra na gitare - Mgr.art. Denisa Benčová, Mgr. Ivana Mičacíková, 

                         Tatiana Zemančíková

Hlasová výchova, spev - Jana Beliančinová, Anastázia Orolínová DiS. art.

Hra na violončelo - Matej Janík

HN - Kristína Paulinyová DiS. art.

Tanečný odbor: Štefan Mucha

Výtvarný odbor: ThLic. Mgr. Martina Nekorancová

Literárno-dramatický odbor: Kristína Paulinyová DiS. art.