Detský spevácky zbor BRIOSSINO

Detský spevácky zbor BRIOSSINO vznikol v septembri 2022 pri SZUŠ BRIOSO ako prípravný zbor pre deti vo veku od 6-9 rokov. Pracuje pod vedením zbormajsteriek Otílie Moravčíkovej a Petry Fojtíkovej. Jej cieľom je budovať u detí kultivovaný vokálny prejav a zaujať malých spevákov veku primeranými piesňami. V BRIOSSINE sa deti učia vnímať hudbu v jej komplexnosti. Do vystúpení sú zaraďované rytmické hudobné nástroje, pohyb a dramatické prvky.                                                                                      DSZ BRIOSSINO natočil v roku 2022 videoklip k piesni K. Šimonová / M. Rúfus: Rozhovor v parku so strážnym anjelom.                                                                                                                                                Na Festivale komornej hudby Čadca 2023 získal zlaté pásmo v kategórii A0, Cenu festivalovej rady a Cenu za najmladšieho účastníka.


V rámci vianočného programu SZUŠ Brioso v OC Aupark v Žiline /19.12.2023/ vystúpil aj DSZ Briossino.


DSZ Briossino vystúpil v rámci adventného programu Advent v kaštieli v Château Gbeľany. 


Náš detský spevácky zbor BRIOSSINO vystúpil 11.10.2023 v rámci XIII. medzinárodného festivalu zborového umenia Voce Magna na koncerte žilinských detských zborov Voce Magna žilinských nádejí v Evanjelickom kostole v Žiline. Ďakujeme usporiadateľovi za pozvanie!
DSZ Briossino získal zlaté pásmo v kategórii A0, Cenu festivalovej rady a Cenu za najmladšieho účastníka na Festivale komornej hudby Čadca 2023. Srdečne gratulujeme!Dňa 25.5.2023 o 14.00 h. vystúpil Detský spevácky zbor BRIOSSINO na kultúrnom podujatí na Mestskom úrade.