ZŠ Budatín

Vedúca elokovaného pracoviska:

Alena Vrúbelová Královičová DiS. art.

mail: vrubelovaa7@gmail.com

tel.: 0948 383 208

V prípade otázok prosíme kontaktovať len v pracovných dňoch od 10:00 do 18:00.Hudobný odbor:

Hra na klavíri - Katarína Benková DiS. art.

Hra na zobcovú a priečnu flautu, klarinet - Mgr. art. Peter Sandanus

Hra na gitare - Alena Železňáková, Emma Putišková

Hra na bicie nástroje - Mgr. art. Peter Sandanus, Mgr. art. Matej Smutný

Hlasová výchova, spev - Alena Vrúbelová Královičová DiS.art.                          

Hra na husliach - Mgr. art. Ján Karboník

HN - Dária Vršanská

Výtvarný odbor: Mgr. art. Michaela Kullová


FOTOGALÉRIA ŽIACKYCH PRÁC ELOKOVANÉHO PRACOVISKA BUDATÍN