ZŠ Bánová

Vedúca elokovaného pracoviska:

Bc. Eva Pieronová

mail: belcanto.pieronova@gmail.com


Hudobný odbor: 

Hra na klavíri - Bc. Eva Pieronová, Matúš Vlžák

Hra na gitare, hra na keyboarde - Emil Čonka

Hlasová výchova, spev - Bc. Eva Pieronová

HN - Mgr. Dária Vršanská

Výtvarný odbor: ThLic. Mgr. Nekorancová